inschrijving

Dit document kopieren (vb. naar MS-Word), invullen en zenden / e-mailen naar info@sjachermarkt.eu

Inschrijvingsformulier Sjachermarkt 1 september 2019

Locatie: Monnikenhof van Vlierbeek, Kasteellaan 5, 3450 Geetbets

 

Naam:   .......................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................

             …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon:  ..................................... E-mailadres:  .......................................................

            

Aantal lopende meter ………………… x 1€ = ………………………………

 

0      Stoomvoorziening( 220 volt ) aan 10€

 

Totaal te betalen ……………….€

Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekening BE27 9730 3431 2873 voor 19 augustus 2019,

Uw inschrijving is pas definitief na  overschrijving van het verschuldigde bedrag.                                                                      

Vragen/opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

              0           Ik heb kennis genomen van de algemene privacy voorwaarden en ga

                           hiermee akkoord

 

•             Enkel volledig ingevulde formulieren worden aanvaard

•            Verkoop van drank en snacks is niet toegelaten

•             Uw inschrijving zal zo snel mogelijk bevestigd worden

•            Opbouwen gebeurt tussen 7u en 10u, sjachermarkt opent om 10 uur                                                

•             U kunt dit inschrijvingsformulier doormailen naar info@sjachermarkt.eu

•             Info en inlichtingen 0475/690696

 

                                                                                                                          Handtekening

 

 

Privacy verklaring sjachermarkt 

Indien u inschrijft voor de sjachermarkt gaat u akkoord met volgende zaken:

De gegevens die u op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt de organisatie om de sjachermarkt op “Het monnikenhof van Vlierbeek” te organiseren (uitvoering van een overeenkomst).

Uw persoonsgegevens worden een maand na het aflopen van de sjachermarkt verwijderd.

Algemene anonieme gegevens kunnen nog gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u niet deelnemen aan de sjachermarkt .

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

U heeft recht op inzage, en recht op correctie of verwijdering, en recht op overdracht van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben via aanvraag op volgende e-mailadres: .

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Zeer kort samengevat zijn volgende punten belangrijk.

  • Je hebt altijd het recht om op te vragen wat we over u bewaren. (De gegevens die je zelf invulde.)
  • Je kunt deze data altijd uit onze bestanden laten verwijderen.
  • Wij mogen de data niet gebruiken voor andere doelen dan de inschrijving voor de sjachermarkt en niet doorgeven aan derden.
  • De data wordt na de sjachermarkt van ons systeem verwijderd. Het volgende jaar beginnen we met een propere lei.

Ze is maar door een beperkt aantal mensen raadpleegbaar.